Coaching szemléletű vezetés

“Ha egyetlen szerszámod a kalapács, akkor hajlandó vagy minden problémát szögnek látni.” Abraham Maslow

Vezetni és teljesítményt elérni emberekkel, igazán nagy kihívás. Ami miatt igazán nehéz ezt megvalósítani az az, hogy a csapat minden egyes embere különböző. Ugyanazok a célok és elvárások, ugyanazokkal a módszerekkel nem jutnak el kellő hatékonysággal mindenkihez. A coaching szemléletű vezetés olyan vezetési szemlélet, amely a munkatársakban rejlő lehetőségek kiaknázására törekszik. A vezető a mindennapi munka során a megfelelő helyzetekben a coaching eszközeit is használja, ezáltal a munkatársak belső motivációja nő, több felelősséget vállalnak, probléma-megoldási képességük javul, nő az elkötelezettségük. A személyes fejlődésen keresztül az egyéni és a szervezeti teljesítmény is javul. A vezető és beosztottja közötti kapcsolat a bizalmon, támogatáson, együttműködésen alapul.

  • coaching és mentoring közötti azonosság, különbség
  • miben nyilvánul meg a coaching szemlélet
  • a coach típusú vezető alapelvei és készségei, általános interperszonális készségek, támogató vezetői kompetenciák
  • coaching eszközök kipróbálása, begyakorlása: Konkrét eszközök saját élményű elsajátítása, kipróbálása, pl. aktív, értő figyelem, kérdezéstechnika, visszajelzés adás