Változás menedzselés

„Amikor a változás szelei fújnak, a kétkedők falakat húznak, az optimisták pedig vitorlákat!”

A modern társadalom élete felgyorsult, mi sem állandóbb benne a változásoknál. Változunk, mert erre szükség van ahhoz, hogy meg tudjunk felelni a környezet elvárásainak, és mi magunk is folyamatos fejlődésre vágyunk. Változás és változtatás nélkül nem hogy sikeressé és elégedetté nem tudunk válni, de még a túlélés is kérdésessé válik. A vezetőnek magának is képesnek kell lennie az alkalmazkodásra és emellett csapatát is segítenie abban, hogy könnyen és gyorsan változtasson a fejlődés érdekében. A tréningen azokat a módszereket adjuk át, mivel a vezető képes lesz arra, hogy munkatársait vezesse a változások során: hogyan kommunikálja a változást és hogyan segítse a folyamat során munkatársait.

    • a változásmenedzsment modellje és eszköztára
    • a változások természete, hatása, annak emberi (érzelmi) vonatkozásai
    • a hatásos változáskommunikáció módszere
    • olyan esettanulmányokat, gyakorlatokat ismerhetnek meg, amelyekből a saját helyzetükre is válaszokat találnak
    • saját akcióterv kidolgozása