Workshop

De mi is az a workshop?

Csoportos együttműködés, gondolatok, vélemények szabad áramlása egy előre meghatározott témakörben felkészült vezető irányításával. A résztvevők aktív részvételére alapozott kommunikációs alkalom. Nevezhetjük interaktív beszélgetésnek is.

Persze, mint minden csoportos együttműködés sikere a hozzáértő lebonyolításon is múlik. Ha önnek van olyan témája, amit szeretne egy csoporttal hatékonyan és konstruktívan megbeszélni, és ennek eredményét hasznosítani, mi adjuk hozzá a szakértő lebonyolítás kereteit. Önnek csak a témát és a résztvevőket kell biztosítania, a többi a mi dolgunk. A workshop az adott témára létrehozott munkacsoportban zajlik és tevékenysége egy adott kérdés vagy probléma interaktív elemzésére és megoldási javaslatok kidolgozására irányul többnyire kreatív technikák segítségével.

Néhány a leggyakoribb workshop típusok közül:

  • probléma megoldó
  • konfliktus megoldó
  • döntés előkészítő
  • koncepció alkotó
  • jövőkép kidolgozó stb.